+32 3 501 99 96       phone email

Elk dossier is
een uniek dossier

ADVOCAAT FAMILIERECHT
EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Keyser advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht en familiaal vermogensrecht. Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming.

Keyser advocaten biedt in de eerste plaats ondersteuning gedurende onderhandelingen of tijdens een bemiddelingstraject, al dan niet achter de schermen. Het bereiken van een serene oplossing voor een familiaal conflict heeft immers onze absolute prioriteit.

Blijkt een onderhandelde oplossing niet mogelijk, dan werken we intens samen met de client om het best mogelijke resultaat te bereiken tijdens de procedure.

Dankzij ons nationaal en internationaal netwerk bieden we gespecialiseerd en kwalitatief hoogstaand advies in de meest complexe dossiers. Onze jarenlange praktijkervaring maakt het mogelijk om efficiënte en creatieve oplossingen aan te reiken aan onze cliënten.

Keyser advocaten treedt onder meer op voor vermogende particulieren, ondernemers en artsen. Discretie is dan ook van primordiaal belang. Besprekingen worden georganiseerd in alle rust en in de beslotenheid ons kantoor te Antwerpen, waar we onze cliënten in alle sereniteit en comfort onthalen.

Advies

Keyser advocaten heeft een jarenlange ervaring in het onderhandelen en het voeren van procedures in het kader van het familierecht en familiaal vermogensrecht. Het kantoor verleent in de eerste plaats advies gedurende onderhandelingen of tijdens een bemiddelingstraject, al dan niet achter de schermen. Het bereiken van een serene oplossing voor een familiaal conflict heeft immers de absolute prioriteit.

Echtscheiding

Een echtscheiding heeft naast emotionele ook financiële en fiscale gevolgen voor beide echtgenoten. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan het inzetten van de echtscheiding een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen. Wij verdedigen uw recht op financiële en familiale zekerheid na de echtscheiding.

Erfenis

Vaak ontstaan er in families pijnlijke conflicten door discussies over de nalatenschap van een overleden familielid. Indien er geen onderling akkoord bereikt kan worden over de verdeling, kunt u uw recht halen via bemiddeling of via een gerechtelijke procedure. Hierin staan wij u graag bij.

Draagmoederschap

Bij gebrek aan juridische omkadering dienen wensouders en draagmoeders zich onder meer te beroepen op het bestaande afstammings-, adoptie-, verbintenissen- en strafrecht. Het opstarten van een draagmoederproject is een complexe aangelegenheid, waar wij als gespecialiseerde advocaat een meerwaarde kunnen bieden.

“Wij nemen de tijd om
cliënt én de tegenpartij
te leren kennen”

 

– Julie Borms, vennoot

DIENSTVERLENING

Juridisch
advies

Het inwinnen van gespecialiseerd juridisch advies van een advocaat is van primordiaal belang alvorens bepaalde initiatieven te nemen.

Begeleiding bij bemiddeling

Keyser advocaten biedt gespecialiseerd advies aan de partij die voor zichzelf informatie wenst te bekomen om zo het bemiddelingsproces te optimaliseren.

Opstarten van een procedure

Wanneer onderhandelingen niet langer zinvol zijn of een procedure werd opgestart door een tegenpartij, begeleidt Keyser advocaten haar cliënten tijdens dergelijke procedure.

Ontmoet
onze advocaten

Onze missie bestaat erin om een passende oplossing uit te werken die rekening houdt met uw persoonlijke noden.

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.